Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Pregled plutaju?ih demonstracijskih projekata vjetroelektrana u svijetu - Europa (1. dio) E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 01 Prosinac 2012 16:56

Europskim projektima plutaju?ih platformi su u po?etku dominirale Norveške tvrtke zbog njihove potrebe za tom tehnologijom. Druge tvrtke kao BlueH iz Nizozemske, GICON iz Njema?ke i Nass et Wind iz Francuske su zapo?ele razvoj zbog potražnje na svjetskom tržištu.

U prosincu 2010. je osnovan Europski konzorcij za razvoj plutaju?ih platformi od strane Fraunhofer instituta iz Njema?ke. U sije?nju prošle godine je pak Technip iz Francuske najavio svoj Vertiwind konzorcij. Glavni razlog razvoju ove tehnologije su troškovi postavljanja temelja na dnu mora, potreba za tom tehnologijom zbog tre?e runde projekata vjetroelektrana na moru u Velikoj Britaniji (dubina mora i iznad 40 metara), te  prilika na tržištima Azije i SAD-a. Ve?inu razvoja osim Hywinda i Vertiwinda su povukle tvrtke srednje veli?ine koje su investirale vlastiti kapital u razvoj i istraživanje, te koje sada reklamiraju svoju tehnologiju.

Energy Tehnology Institute (ETI) iz Velike Britanije je objavio planove za investiranje do 25 milijuna funti u demonstracijski projekt plutaju?e vjetroelektrane. Ovaj projekt bi trebao biti projektiran, izgra?en i instaliran na plutaju?i sustav do 2016. na lokaciji relativno blizu obale sa prosje?nim brzinama vjetra od oko 10 m/s, te sa dubinom mora od 60 do 100 metara. U pogonu bi trebao biti barem dvije godine da pokaže mogu?nost proizvodnje velike koli?ine elektri?ne energije, te pouzdanost i nisku razinu potrebnog održavanja, te da se provjere tehni?ke i ekonomske mogu?nosti takvog proizvoda. Cilj je da bude u pogonu osam godina kako bi omogu?io daljnji razvoj, a sam projekt je zamišljen u tri faze. ETI je odabrao 2 projekta za prvu fazu u kojoj se radi inženjerska studija, te trenuta?no traži lokaciju koja bi trebala biti korištena za projekt.

Projekt Statoil Hywind, Norveška

Hywindov spar sa 2,3MW vjetroagregatom je postavljen pokraj Karmoya u Norveškoj, na jugoistoku te zemlje u rujnu 2009. Statoil je u projekt uložio oko 53,4 milijuna eura, a osim njih je u projekt uložio Norveški tehnološki fond za razvoj Enova.


Slika 1: Hywind prototip

Vjetroagregat ima masu od 138 tona, a cijela jedinica ima masu od ?ak 5.300 tona, te se prostire do dubine od 100 metara, a za dno je pri?vrš?ena preko tri sidrišta. Sam vjetroagregat ima visinu od 65 metara, te promjer rotora od 82,4 metra, a razvio ga je Siemens Wind Power u Danskoj. Kablove je proizveo Nexans iz Francuske, a platformu je napravio Francuski Technip.

Faktor iskorištenja vjetroagregata je preko 40%, a prošle godine je proizveo 10,1 GWh elektri?ne energije što je ekvilvalentno 50% iskorištenju, tj. gotovo 4.400 ekvivalentnih sati rada na punoj snazi. Ove godine je proizvodnja puno manja zbog problema sa lokalnom elektroenergetskom mrežom.

O?ekuju se dodatne lokacije za testiranje, a potencijalna mjesta su u Norveškoj, Škotskoj i u Maineu u Sjedinjenim Ameri?kim Državama.

 

Projekt GICON SOF, Njema?ka

GICON, Njema?ka privatna inženjerska tvrtka sa oko 270 zaposlenika razvija GICON SOF („Schwimmendes Offshore Fundament“ ili „Plutaju?i priobalni temelj“). Koriste?i TLP, GICON SOF se može koristiti u plitkim vodama, te je stoga korisna alternativa uobi?ajenim temeljima na priobalnim vjetroelektranama, kao i adekvatna tehnologija za priobalne vjetroelektrane u dubokim morima. Tehnologija ?e se mo?i koristiti na dubinama od 20 do 700+ metara, ima modularni dizajn, tako da se može efikasno proizvoditi, te može koristiti više tehnologija sidrenja.

U velja?i 2012. GICON je testirao SOF na 1:25 modelu u Hamburgu, gdje je isti simuliran u razli?itim uvjetima, uklju?uju?i pogon i transport. Test je uklju?ivao i 20 metarski val koji je struktura izdržala bez problema.

 

Projekt Blue H, Nizozemska

U prvoj fazi ovog projekta je prototip testiran u prosincu 2007. pokraj obale Italije. U 2008. je pak testiran model ľ veli?ine kona?nog rješenja na dubiinama od 113 metara na 21,3 km od obale Italije. Testiranje je trajalo 6 mjeseci.

U drugoj fazi 2008. godine se po?eo razvijat TLP koncept za 2MW plutaju?im vjetroagregatom koji bi trebao biti gotov ove godine i koji bi se trebao postaviti u Tricaseu u Italiji.


Slika 2: Prototip BlueH

U tre?oj fazi bi se trebala isprobati Blue H-ova TLP platforma sa velikim plutaju?im vjetroagregatom jednog od svjetskih proizvo?a?a vjetroagregata.

Blue H za promoviranje svoje tehnologije razvija vjetroelektranu Tricase snage 90 MW, koja bi uskoro trebala dobiti zadnje dozvole. Ina?e Blue H se ne smatra developerom projekata, nego o?ekuju da ?e to raditi njihovi partneri i da ?e oni eventualno biti potpora razvoju.

 

Projekt Winflo, Francuska

Winflo je Francuski projekt tehnologije plutaju?eg vjetroagregata koji bi trebao imati snagu od nekoliko MW. Projekt koordinira tvrka Nass&Wind Insutrie, koji je veliki igra? u sektoru vjetra u Francuskoj, a glavni partneri su im DCNS, me?unarodna tvrtka koja se bavi gradnjom brodova i morskim obnovljivim izvorima energije, te Vergnet koji ima iskustva u inženjeringu vjetroagregata i proizvodnji iz istih u teškim uvjetima.

Glavni znanstveni partneri u projektu su im IFREMER i sveu?ilište ENSTA-Bretagne. Pilot projekt u punoj veli?ini se planira 2013. pokraj obale južne Bretanje, pokraj luke Lorient. Winflo vjetroagregat ?e se postaviti na „inovativnu slobodno plutaju?u platformu“ koja ?e biti usidrena za morsko dno, te ?e se postaviti na dubine od 50-150 metara.

Na platformi ?e biti postavljen lagani vjetroagregat snage 2,5 ili 3 MW, te pripremljen za morske uvjete. Vergnet, Francuski proizvo?a? vjetroagregata sa dvije lopatice ?e dizajnirati lopatice i kabinu. Budžet za projekt je preko 35 milijuna eura, te je dobio i potporu od Francuske vlade 2010. godine.

Planira se puna komercijalizacija projekta 2018. godine.

 

Projekt Pelagic Power, Norveška

W2Power je projektiran kao pravi hibrid koji koristi energije vjetra i valova. Platforma za ovaj projekt ima tri potpornja, pri ?emu bi dva imala vjetroagregat, a tre?i bi sadržavao ure?aj za proizvodnju elektri?ne energije iz valova, preko Pelton turbine koja se uobi?ajeno koristi u hidroelektranama, a koju bi pokretale tri hidrauli?ke pumpe na stranama plaformi.


Slika 3: Prototip Pelagic Power

Platforma bi trebala koristiti dva 3,6 MW vjetroagregata (Siemens, Shanghai Electric ili GE), te bi zajedno sa Pelton turbinom trebala imati više od 10 MW snage.

Projekt je najavljen 2009., a sada je u fazi provjere i inženjeringa. O?ekuje se da bi projekt trebao biti izgra?en i otvoren do 2015. godine.

 

Projekt Poseidon, Danska

Poseidon koristi i apsorbira energiju valova, te time bitno smanjuje visinu valova i stvara mirne vode iza prednjeg dijela platforme ?ime se platformi jednostavno pristupa za potrebe održavanja.


Slika 4: Prototip Poseidona

Poseidon otvara mogu?nosti industriji vjetroelektrana za iskorištavanje energije vjetra u dubokim morima, korištenjem plutaju?e platforme kao temelja za vjetroagregate. Sam vjetroagregat bi trebao biti standardni priobalni vjetroagregat.

Projekt je bio spojen na mrežu i u pogonu od 2008.do 2010. godine. U suradnji sa Floating Power Inc. iz Oregona u SAD-u razvijaju pilot projekt na zapadnoj obali SAD-a. Vremenski rok za projekt još nije objavljen.

 

Projekt Sway, Norveška

Sway AS je tvrtka za obnovljive izvore energije koja želi revolucionizirati projektiranje vjetroelektrana u sektoru priobalnog i morskog iskorištavanja energije vjetra. Osim što ?e nositi 10 MW vjetraogregat koji razvija Sway, njihov plutaju?i stup može nositi i komercijalno dostupne priobalne vjetroagregate u klasi od 5 MW. Sway je zato ušao u partnerstvo sa Areva-Multibirdom za adaptaciju njihovog 5 MW vjetroagregata za plutaju?i Sway stup. SWAY-ova plutaju?a tehnologija omogu?uje ekonomsko korištenje energije vjetra u regijama sa dobrim resursima vjetra na dubinama mora od 80-400 metara i do 50-60 kilometara od obale.


Slika 5: Prototip Swaya

Partneri u projektu su Statoil, Statkraft, Shell Tehcnology Norway (STN), Lyse, Inocean i The Research Council of Norway. Sway testira model u omjeru 1:6. Dodatno je napravljena i verzija za „plitke vode“ sa nižim i širim stupom za dubinu mora do 55 metara u Velikoj Britaniji i Kini.

 

Projekt Vertiwind, Francuska

Technip, u suradnji sa Nenupharom, Converteamom i EDF Energies nouvelles razvija projekt Vertiwind za testiranje preindustrijskoj prototipa plutaju?eg vjetroagregata sa vertikalnom osi vrtnje. Partneri projekta su Seal Engineering, ISITV, IFP Energies nouvelles, Arts et Metiers, Bureau Veritas i Oceanide. Technip je odgovoran za projektiranje floatera, sustava sidrenja, dinami?kog elektri?nog kabla za spajanje, integraciju vjetroagregata, kao i instalalaciju na lokaciji.

Technip time potvr?uje svoju važnost na tržištu plutaju?ih vjetroagregata nakon što je sudjelovao i u razvoju Hywinda. Technip i Iberdrola su potpisali sporazum o suradnji za izradu ponude za dva od pet priobalnih podru?ja koje Francuska vlada nudi putem tendera u prvoj fazi svojih priobalnih projekata u iznosu od 3.000 MW.

Technip razvija demo projekt INFLOW kojim ?e se se razviti plutaju?i vjetroagregat sa veritkalnom osi vrtnje u Sredozemnom moru pokraj Marseillea. Zajedno sa sli?nim prototipom vjetroagregata koji se instalirao kao dio VERTIWINDA, napraviti ?e se prva testna lokacija sa više plutaju?ih vjetroagregata. Cilj INFLOW-a je optimizirati postoje?i prototip i sa kona?nim ciljem postavljanja vjetroelektrane snage 26MW, te još ve?ih u budu?nosti (150 MW). Partneri konzorcija su Alstom, DTU Wind Energy, Fraunhofer IWES, Nenuphar, DUCO Ltd, EDF Energies Nouvelles, Vicinay Cadenas i Vryhof Anchors.

Tags:     plutaju?i demonstracijski projekti      europa      vjetroelektrane      vjetroagregat      francuska      norveška      njema?ka      hywind      poseidon      sway      pelagic
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?